آموزش بسیار کاربردی مفاهیم به کودکان

آموزش مفاهيم به کودکان
مهارت 1: رنگ ها
رنگ بخش درخشان و شفاف دوران کودکي است. کودکان عاشق تمام انواع رنگ ها هستند و به آن ها پاسخ آني و سريع مي دهند گرچه پاسخ آنان متفاوت از واکنش بزرگسالان است. اگر شما در ارتباط با کودکان هستيد، رنگ بايد يکي از دوستان و همراهان شما باشد اما شما نياز داريد از زبان رنگ ها به درستي استفاده کنيد. کودکان از تنوع رنگي کم تري استفاده مي کنند اين تنوع به مرور که بزرگ مي شوند وسعت پيدا مي کند.
رنگ اولين هويتي است که کودکان تشخيص مي دهند. همه ي ما شنيده ايم که کودکان رنگ هاي سياه و سفيد را درک مي کنند ( روشنايي و تاريکي ). در فاصله 6 هفتگي تا 2 ماهگي وضعيت کودکان تغيير بنياديني مي کند. ابتدا بچه ها شروع به تشخيص رنگ قرمز مي کنند و بعد از آن شروع به درک رنگ هاي روشن به ويژه رنگ زرد مي کنند. بچه هاي کوچک به سمت رنگ هاي روشن جذب مي شوند. تحقيقات مؤلفان نشان مي دهد سن، سليقه کودکان را تغيير مي دهد بسياري از کودکان زير 10 سال رنگ هاي قرمز ( يا صورتي ) و زرد را به عنوان رنگ هاي مورد علاقه شان معرفي مي کنند. اما با رشد کردن و رسيدن به سن بالاي 10 سال آن ها کم کم رنگ آبي را ترجيح مي دهند. مشاهده مي کنيم که اين موضوع با فرآيند رشد و آشکار شدن توانايي دريافت و درک وجوه مختلف توسط احساسات کودک در ارتباط مي باشد. ارجحيت رنگ ها ارتباط نزديکي با جنسيت دارد. اغلب دخترهاي کوچک رنگ صورتي، بنفش و بنفش کم رنگ را ترجيح مي دهند و پسرهاي کوچک رنگ سياه و رنگ هاي تيره را بيش تر از دختران دوست دارند. سئوالي که مطرح مي شود اين است که آيا سليقه ها غريزي هستند يا اکتسابي؟ آيا بزرگ ترها، پسرها و دخترهاي کوچک را عادت مي دهند که سليقه ي معيني را در انتخاب لباس ها و اسباب بازي هايشان بپسندند يا آن ها به طور غريزي داراي چنين گرايشي هستند؟ پاسخ دادن به اين سؤال سخت است اما بيشتر به نظر مي رسد که سليقه ي رنگي، غريزي باشد اما اين سئوالي است که در آينده بايد جوابي برايش پيدا شود. به نظر شما آيا مسؤولان کارخانه هاي عروسک سازي درباره ي روان شناسي رنگ ها در کودک چيزي مي دانند؟ اگر يک روز اطراف مغازه هاي اسباب بازي فروشي قدم بزنيد خواهيد ديد که آن ها کاملاً از سلايق رنگي کودکان آگاه هستند و براي جلب توجه بچه ها به خوبي از رنگ ها استفاده مي کنند و توليداتشان را به آن ها مي فروشند. مارک هاي تجاري مختلف به کمک رنگ ها آينده ي خوبي براي خودشان ايجاد مي کنند. کارخانه داران هر روز با کمک رنگ ها از بسته بندي هاي جذاب و پرزرق و برق استفاده مي کنند تا بتوانند بچه ها را به عنوان بهترين مشتريان خود از دست ندهند. برخي از والدين معتقدند که کارخانه داران به طرز بدبينانه اي از احساسات کودکان براي منفعت خود استفاده مي کنند اما به ياد داشته باشيد که بارها و بارها رنگ باعث ايجاد انگيزه در کودکان شما براي انجام فعاليت هاي مثبت هم شده است. رنگ ابزار مناسبي براي تحريک کودکان و نوجوانان است اين ابزار به شيوه هاي گوناگوني مورد استفاده قرار مي گيرد و نتايج متفاوتي را به همراه دارد. تنها اين فروشنده ها و کارخانه داران نيستند که مي توانند از علاقه ي کودکان به رنگ ها استفاده کنند بلکه شما نيز مي توانيد از آن براي آموزش و ايجاد انگيزه به نسل جديد استفاده کنيد.


ادامه مطلب
[ دوشنبه ۲۵ اسفند۱۳۹۳ ] [ ۱۴:۳ بعد از ظهر ] [ کاظم رضایی ]
[ ]

آموزش بسیار کاربردی مفاهیم به کودکان

آموزش مفاهيم به کودکان
مهارت 1: رنگ ها
رنگ بخش درخشان و شفاف دوران کودکي است. کودکان عاشق تمام انواع رنگ ها هستند و به آن ها پاسخ آني و سريع مي دهند گرچه پاسخ آنان متفاوت از واکنش بزرگسالان است. اگر شما در ارتباط با کودکان هستيد، رنگ بايد يکي از دوستان و همراهان شما باشد اما شما نياز داريد از زبان رنگ ها به درستي استفاده کنيد. کودکان از تنوع رنگي کم تري استفاده مي کنند اين تنوع به مرور که بزرگ مي شوند وسعت پيدا مي کند.
رنگ اولين هويتي است که کودکان تشخيص مي دهند. همه ي ما شنيده ايم که کودکان رنگ هاي سياه و سفيد را درک مي کنند ( روشنايي و تاريکي ). در فاصله 6 هفتگي تا 2 ماهگي وضعيت کودکان تغيير بنياديني مي کند. ابتدا بچه ها شروع به تشخيص رنگ قرمز مي کنند و بعد از آن شروع به درک رنگ هاي روشن به ويژه رنگ زرد مي کنند. بچه هاي کوچک به سمت رنگ هاي روشن جذب مي شوند. تحقيقات مؤلفان نشان مي دهد سن، سليقه کودکان را تغيير مي دهد بسياري از کودکان زير 10 سال رنگ هاي قرمز ( يا صورتي ) و زرد را به عنوان رنگ هاي مورد علاقه شان معرفي مي کنند. اما با رشد کردن و رسيدن به سن بالاي 10 سال آن ها کم کم رنگ آبي را ترجيح مي دهند. مشاهده مي کنيم که اين موضوع با فرآيند رشد و آشکار شدن توانايي دريافت و درک وجوه مختلف توسط احساسات کودک در ارتباط مي باشد. ارجحيت رنگ ها ارتباط نزديکي با جنسيت دارد. اغلب دخترهاي کوچک رنگ صورتي، بنفش و بنفش کم رنگ را ترجيح مي دهند و پسرهاي کوچک رنگ سياه و رنگ هاي تيره را بيش تر از دختران دوست دارند. سئوالي که مطرح مي شود اين است که آيا سليقه ها غريزي هستند يا اکتسابي؟ آيا بزرگ ترها، پسرها و دخترهاي کوچک را عادت مي دهند که سليقه ي معيني را در انتخاب لباس ها و اسباب بازي هايشان بپسندند يا آن ها به طور غريزي داراي چنين گرايشي هستند؟ پاسخ دادن به اين سؤال سخت است اما بيشتر به نظر مي رسد که سليقه ي رنگي، غريزي باشد اما اين سئوالي است که در آينده بايد جوابي برايش پيدا شود. به نظر شما آيا مسؤولان کارخانه هاي عروسک سازي درباره ي روان شناسي رنگ ها در کودک چيزي مي دانند؟ اگر يک روز اطراف مغازه هاي اسباب بازي فروشي قدم بزنيد خواهيد ديد که آن ها کاملاً از سلايق رنگي کودکان آگاه هستند و براي جلب توجه بچه ها به خوبي از رنگ ها استفاده مي کنند و توليداتشان را به آن ها مي فروشند. مارک هاي تجاري مختلف به کمک رنگ ها آينده ي خوبي براي خودشان ايجاد مي کنند. کارخانه داران هر روز با کمک رنگ ها از بسته بندي هاي جذاب و پرزرق و برق استفاده مي کنند تا بتوانند بچه ها را به عنوان بهترين مشتريان خود از دست ندهند. برخي از والدين معتقدند که کارخانه داران به طرز بدبينانه اي از احساسات کودکان براي منفعت خود استفاده مي کنند اما به ياد داشته باشيد که بارها و بارها رنگ باعث ايجاد انگيزه در کودکان شما براي انجام فعاليت هاي مثبت هم شده است. رنگ ابزار مناسبي براي تحريک کودکان و نوجوانان است اين ابزار به شيوه هاي گوناگوني مورد استفاده قرار مي گيرد و نتايج متفاوتي را به همراه دارد. تنها اين فروشنده ها و کارخانه داران نيستند که مي توانند از علاقه ي کودکان به رنگ ها استفاده کنند بلکه شما نيز مي توانيد از آن براي آموزش و ايجاد انگيزه به نسل جديد استفاده کنيد.


ادامه مطلب
[ دوشنبه ۲۵ اسفند۱۳۹۳ ] [ ۱۴:۳ بعد از ظهر ] [ کاظم رضایی ]
[ ]

آموزش بسیار کاربردی مفاهیم به کودکان

آموزش مفاهيم به کودکان
مهارت 1: رنگ ها
رنگ بخش درخشان و شفاف دوران کودکي است. کودکان عاشق تمام انواع رنگ ها هستند و به آن ها پاسخ آني و سريع مي دهند گرچه پاسخ آنان متفاوت از واکنش بزرگسالان است. اگر شما در ارتباط با کودکان هستيد، رنگ بايد يکي از دوستان و همراهان شما باشد اما شما نياز داريد از زبان رنگ ها به درستي استفاده کنيد. کودکان از تنوع رنگي کم تري استفاده مي کنند اين تنوع به مرور که بزرگ مي شوند وسعت پيدا مي کند.
رنگ اولين هويتي است که کودکان تشخيص مي دهند. همه ي ما شنيده ايم که کودکان رنگ هاي سياه و سفيد را درک مي کنند ( روشنايي و تاريکي ). در فاصله 6 هفتگي تا 2 ماهگي وضعيت کودکان تغيير بنياديني مي کند. ابتدا بچه ها شروع به تشخيص رنگ قرمز مي کنند و بعد از آن شروع به درک رنگ هاي روشن به ويژه رنگ زرد مي کنند. بچه هاي کوچک به سمت رنگ هاي روشن جذب مي شوند. تحقيقات مؤلفان نشان مي دهد سن، سليقه کودکان را تغيير مي دهد بسياري از کودکان زير 10 سال رنگ هاي قرمز ( يا صورتي ) و زرد را به عنوان رنگ هاي مورد علاقه شان معرفي مي کنند. اما با رشد کردن و رسيدن به سن بالاي 10 سال آن ها کم کم رنگ آبي را ترجيح مي دهند. مشاهده مي کنيم که اين موضوع با فرآيند رشد و آشکار شدن توانايي دريافت و درک وجوه مختلف توسط احساسات کودک در ارتباط مي باشد. ارجحيت رنگ ها ارتباط نزديکي با جنسيت دارد. اغلب دخترهاي کوچک رنگ صورتي، بنفش و بنفش کم رنگ را ترجيح مي دهند و پسرهاي کوچک رنگ سياه و رنگ هاي تيره را بيش تر از دختران دوست دارند. سئوالي که مطرح مي شود اين است که آيا سليقه ها غريزي هستند يا اکتسابي؟ آيا بزرگ ترها، پسرها و دخترهاي کوچک را عادت مي دهند که سليقه ي معيني را در انتخاب لباس ها و اسباب بازي هايشان بپسندند يا آن ها به طور غريزي داراي چنين گرايشي هستند؟ پاسخ دادن به اين سؤال سخت است اما بيشتر به نظر مي رسد که سليقه ي رنگي، غريزي باشد اما اين سئوالي است که در آينده بايد جوابي برايش پيدا شود. به نظر شما آيا مسؤولان کارخانه هاي عروسک سازي درباره ي روان شناسي رنگ ها در کودک چيزي مي دانند؟ اگر يک روز اطراف مغازه هاي اسباب بازي فروشي قدم بزنيد خواهيد ديد که آن ها کاملاً از سلايق رنگي کودکان آگاه هستند و براي جلب توجه بچه ها به خوبي از رنگ ها استفاده مي کنند و توليداتشان را به آن ها مي فروشند. مارک هاي تجاري مختلف به کمک رنگ ها آينده ي خوبي براي خودشان ايجاد مي کنند. کارخانه داران هر روز با کمک رنگ ها از بسته بندي هاي جذاب و پرزرق و برق استفاده مي کنند تا بتوانند بچه ها را به عنوان بهترين مشتريان خود از دست ندهند. برخي از والدين معتقدند که کارخانه داران به طرز بدبينانه اي از احساسات کودکان براي منفعت خود استفاده مي کنند اما به ياد داشته باشيد که بارها و بارها رنگ باعث ايجاد انگيزه در کودکان شما براي انجام فعاليت هاي مثبت هم شده است. رنگ ابزار مناسبي براي تحريک کودکان و نوجوانان است اين ابزار به شيوه هاي گوناگوني مورد استفاده قرار مي گيرد و نتايج متفاوتي را به همراه دارد. تنها اين فروشنده ها و کارخانه داران نيستند که مي توانند از علاقه ي کودکان به رنگ ها استفاده کنند بلکه شما نيز مي توانيد از آن براي آموزش و ايجاد انگيزه به نسل جديد استفاده کنيد.


ادامه مطلب
[ دوشنبه ۲۵ اسفند۱۳۹۳ ] [ ۱۴:۳ بعد از ظهر ] [ کاظم رضایی ]
[ ]

آموزش بسیار کاربردی مفاهیم به کودکان

آموزش مفاهيم به کودکان
مهارت 1: رنگ ها
رنگ بخش درخشان و شفاف دوران کودکي است. کودکان عاشق تمام انواع رنگ ها هستند و به آن ها پاسخ آني و سريع مي دهند گرچه پاسخ آنان متفاوت از واکنش بزرگسالان است. اگر شما در ارتباط با کودکان هستيد، رنگ بايد يکي از دوستان و همراهان شما باشد اما شما نياز داريد از زبان رنگ ها به درستي استفاده کنيد. کودکان از تنوع رنگي کم تري استفاده مي کنند اين تنوع به مرور که بزرگ مي شوند وسعت پيدا مي کند.
رنگ اولين هويتي است که کودکان تشخيص مي دهند. همه ي ما شنيده ايم که کودکان رنگ هاي سياه و سفيد را درک مي کنند ( روشنايي و تاريکي ). در فاصله 6 هفتگي تا 2 ماهگي وضعيت کودکان تغيير بنياديني مي کند. ابتدا بچه ها شروع به تشخيص رنگ قرمز مي کنند و بعد از آن شروع به درک رنگ هاي روشن به ويژه رنگ زرد مي کنند. بچه هاي کوچک به سمت رنگ هاي روشن جذب مي شوند. تحقيقات مؤلفان نشان مي دهد سن، سليقه کودکان را تغيير مي دهد بسياري از کودکان زير 10 سال رنگ هاي قرمز ( يا صورتي ) و زرد را به عنوان رنگ هاي مورد علاقه شان معرفي مي کنند. اما با رشد کردن و رسيدن به سن بالاي 10 سال آن ها کم کم رنگ آبي را ترجيح مي دهند. مشاهده مي کنيم که اين موضوع با فرآيند رشد و آشکار شدن توانايي دريافت و درک وجوه مختلف توسط احساسات کودک در ارتباط مي باشد. ارجحيت رنگ ها ارتباط نزديکي با جنسيت دارد. اغلب دخترهاي کوچک رنگ صورتي، بنفش و بنفش کم رنگ را ترجيح مي دهند و پسرهاي کوچک رنگ سياه و رنگ هاي تيره را بيش تر از دختران دوست دارند. سئوالي که مطرح مي شود اين است که آيا سليقه ها غريزي هستند يا اکتسابي؟ آيا بزرگ ترها، پسرها و دخترهاي کوچک را عادت مي دهند که سليقه ي معيني را در انتخاب لباس ها و اسباب بازي هايشان بپسندند يا آن ها به طور غريزي داراي چنين گرايشي هستند؟ پاسخ دادن به اين سؤال سخت است اما بيشتر به نظر مي رسد که سليقه ي رنگي، غريزي باشد اما اين سئوالي است که در آينده بايد جوابي برايش پيدا شود. به نظر شما آيا مسؤولان کارخانه هاي عروسک سازي درباره ي روان شناسي رنگ ها در کودک چيزي مي دانند؟ اگر يک روز اطراف مغازه هاي اسباب بازي فروشي قدم بزنيد خواهيد ديد که آن ها کاملاً از سلايق رنگي کودکان آگاه هستند و براي جلب توجه بچه ها به خوبي از رنگ ها استفاده مي کنند و توليداتشان را به آن ها مي فروشند. مارک هاي تجاري مختلف به کمک رنگ ها آينده ي خوبي براي خودشان ايجاد مي کنند. کارخانه داران هر روز با کمک رنگ ها از بسته بندي هاي جذاب و پرزرق و برق استفاده مي کنند تا بتوانند بچه ها را به عنوان بهترين مشتريان خود از دست ندهند. برخي از والدين معتقدند که کارخانه داران به طرز بدبينانه اي از احساسات کودکان براي منفعت خود استفاده مي کنند اما به ياد داشته باشيد که بارها و بارها رنگ باعث ايجاد انگيزه در کودکان شما براي انجام فعاليت هاي مثبت هم شده است. رنگ ابزار مناسبي براي تحريک کودکان و نوجوانان است اين ابزار به شيوه هاي گوناگوني مورد استفاده قرار مي گيرد و نتايج متفاوتي را به همراه دارد. تنها اين فروشنده ها و کارخانه داران نيستند که مي توانند از علاقه ي کودکان به رنگ ها استفاده کنند بلکه شما نيز مي توانيد از آن براي آموزش و ايجاد انگيزه به نسل جديد استفاده کنيد.


ادامه مطلب
[ دوشنبه ۲۵ اسفند۱۳۹۳ ] [ ۱۴:۳ بعد از ظهر ] [ کاظم رضایی ]
[ ]

زمانی که کودک شما نیاز به گفتار درمانی دارد.

ک گفتار درمان سعی می‌کند که به شیوه‌های غیرپزشکی و بدون استفاده از دارو آسیب ایجاد شده را درمان کند اما طول درمان و نحوه درمان متفاوت خواهد بود
چه زمانی کودک به کمک گفتار درمانگر نیاز دارد؟
در موارد زیر مراجعه به یک گفتار درمانگر الزامی است:
۱- تاخیر در شروع گفتار در کودکان
۲- اشکال در تلفظ اصوات گفتاری
۳-عدم برقراری ارتباط کلامی یا غیر کلامی از سوی کودک
۴-کم شنوایی یا ناشنوایی
۵-اشکال در درک کلام
۶-اختلال در بلع
۷-در صورت تشخیص بروز هر یک از اختلالات فلج مغزی، اوتیسم، اختلال یادگیری


ادامه مطلب
[ یکشنبه ۲۶ مرداد۱۳۹۳ ] [ ۱۰:۴ قبل از ظهر ] [ کاظم رضایی ]
[ ]

نشانه های لکنت زبان را بشناسید

یکي از مسائل و مشکلات خاص دوران کودکي، اختلال‌ها و نارواني‌هاي گفتاري است که از شايع‌ترين آنها مي‌توان از لکنت زبان نام برد.
علائم لکنت زبان در کودکان را بشناسید
طبق چهارمين راهنماي تشخيصي و آماري بيماري‌هاي رواني، لکنت زبان نوعي آشفتگي و اختلال در رواني گفتار است که به‌صورت تکرار صداها، کشش صداها، قطع رواني کلام، تکرار کلمات، مکث بين واژه‌ها، ناموزوني تکلم و جايگزين کردن واژه‌ها براي جلوگيري از کشش صداها در بين کودکان و نوجوانان مشاهده مي‌شود. اغلب کودکاني که دچار لکنت زبان هستند، مي‌دانند که چه مي‌خواهند بگويند و شايد بارها نيز آن را تمرين و تکرار کرده‌اند، ولي به‌راحتي و در شرايطي خاص قادر به بيان آن نيستند.

آنها براي اينکه بتوانند فشار حاصل از وقفه‌هاي غير ارادي کلامشان را کاهش دهند، دچار پريشاني و آشفتگي مي‌شوند و سعي دارند با تلاش و کلنجار بسيار حرف خودشان را بزنند. اين اختلال معمولا در سنين 2ـ 5 سالگي يعني زماني که کوکان در حال فراگيري مهارت‌هاي کلامي گوناگون، استفاده از لغات جديد، به‌کارگيري جملات طولاني‌تر، صحبت در ميان جمع و بيان نظرات و افکارشان هستند و 5 ـ7 سالگي يعني زمان آغاز مدرسه، برانگيختگي براي يادگيري و کنجکاوي، هيجان ناشي از کلاس و درس، کسب مهارت‌هاي اجتماعي و ورود به اجتماع بزرگ‌تر ، آغاز مي‌شود


ادامه مطلب
[ یکشنبه ۲۶ مرداد۱۳۹۳ ] [ ۱۰:۰ قبل از ظهر ] [ کاظم رضایی ]
[ ]

چگونه می توان نسبت به لكنت كودك ، برخورد مناسب و مطلوب داشت؟

نسبت به لكنت كودك واكنش داشته باشید.

بیشتر اوقات ، سعی كنید اصلاً واكنشی در برابر لكنت كودك نشان ندهید! به گونه ای كه گفته شود واكنش شما نسبت به لكنت كودك همانند عكس العمل شما نسبت به صحبت های عادی و روان اوست. لكنت می تواند به صورت یك مسئله  مزاحم و پریشان كننده برای كودك درآید . در این صورت بی توجهی كامل از طرف شما نادرست خواهد بود . در این حالت سعی كنید بدون ابراز هرگونه انتقاد یا دلسوزی و یا حتی حالتی از تعجب ، به او نشان دهید كه متوجه نحوه صحبت او شده اید. لازم نیست به كودك بگویید كه او باید كاری درباره آن بكند ، شما می توانید خطاب به او بگویید : واقعاً در گفتن آن كلمه گیر كرده بودی ؟ یا خیلی به زحمت افتادی تا اون كلمه را بگی ؟ و یا ، اصلاً خنده دار نیست، مگه نه ؟ این قبیل اظهارات باید به عنوان واقعیت های موجود تلقی گردد. در مواقع دیگر با نگاهی متبسم به كودك بگویید : بعضی وقت ها كلمه ها خیلی راحت از دهان آدم بیرون نمی آیند . گاه تركیبی از صداها ، و طول و ترتیب زمانی صحبت های كودك خنده دار می شود ، در این حالت به اتفاق بخندید و بعد برای مدتی با كودك صحبت كنید. حتی شما می توانید تا حدودی ( خیلی كم ) دلسوزی محبت آمیز خودتان را هم به او نشان دهید. چگونگی تغییر تن و آهنگ صدای شما و ترتیب زمانی این واكنش ها بسیار حیاتی هستند. ما بعضاً در مراكز گفتار درمانی با والدینی مواجه می شویم كه به خوبی یاد گرفته اند چگونه با این مشكل به نحو بسیار زیبایی برخورد نمایند. مادری احساس نگرانی و ترس خود را از لكنت كودك به نگرشی از تحسین و تشویق نسبت به پسرش تبدیل كرده بود، زیرا او به رغم لكنت شدید زبانش ، توانسته بود ارتباط كلامی مستمری با دیگران برقرار نماید. این نوع تحسین واقعاً در صدای این مادر منعكس بود.


ادامه مطلب
[ شنبه ۲ آذر۱۳۹۲ ] [ ۱۲:۱۲ بعد از ظهر ] [ کاظم رضایی ]
[ ]

چگونه می توان با برقراری ارتباط كلامی با كودك ، لكنت او را برطرف كرد؟

سعی كنید با كودك خود هم صحبت شوید و او را یك جانبه مورد خطاب قرار ندهید

شیوه ای كه شما با كودكتان صحبت می كنید در ارتباط نزدیك با چگونگی گوش كردن شماست ؛ اگر چه بعضی وقت ها ، به نظر می رسد كودك شما نیاز دارد كه او را مخاطب قرار دهید و مواردی را گوشزد نمایید . چرا كه باید او را نسبت به بعضی از چیزها آگاه كنید ، مقررات و آداب و آیین زندگی را به زبان ساده برایش تبیین نمایید ، بعضاً او را متنبه سازید ، یا رفتارش را با صدا و كلمات خود كنترل نمایید . اما به رغم میل خودتان ، متوجه می شوید كه در بیشتر مواقع و بدون این كه ضرورتی داشته باشد ، به جای هم صحبت شدن با كودك ، او را یك جانبه مخاطب قرار می دهید و خطاب به او سخن می گویید.ادامه مطلب
[ شنبه ۲ آذر۱۳۹۲ ] [ ۱۲:۷ بعد از ظهر ] [ کاظم رضایی ]
[ ]

چه عواملی بر رشد گویایی كودك تأثیر دارند ؟

در قسمت قبل به چگونگی مقابله با عواملی كه سبب لكنت می شوند ، پرداختیم . اینك در ادامه می خوانیم ...

تأثیرات عوامل دیگر در گویایی كودك

پیش از این اشاره كردیم كه حوادث دلخراش و دردناك ناگهانی لزوماً موجب لكنت زبان كودك نمی شود ، اما مصائب غم انگیز خانوادگی ، به طور  طبیعی هر كودكی را ناراحت و منقلب می كند. به رغم این كه شما همواره تلاش می كنید از بروز اتفاقات ناگوار در خانواده پیشگیری نمایید و مواظب كودك بوده ، از او حمایت كنید ، ناگزیر مسائلی از قبیل بیماری ، سوانح كوچك و بزرگ و تعارضات عاطفی معمولاً در خانواده ها اتفاق می افتد. این نوع حوادث خانوادگی ممكن است موجب اختلال كلامی كودك و یا بیشتر شدن وقفه های زبان و تكرار كلمات در او شود. اگر به نظر شما نیز چنین است، این نوع اختلال كلامی را تا حدودی به عنوان امری طبیعی بپذیرید و با عكس العمل های سریع و نابجای خود نسبت به لكنت زبان كودك ، موجب افزایش احساس نگرانی او نشوید . اگر مشكلات ، برخوردها و تعارضات خانوادگی ادامه یابد، بی شك شما بیشتر شاهد اختلال و ناروانی كلامی كودك خواهید بود. برای مقابله با احتمال وقوع چنین وضعیتی ، روابط دوستانه و محبت آمیز خودتان را با كودك غنی تر نمایید. اگر خانواده به محل یا شهر دیگری نقل مكان كند ، ممكن است به خاطر گرفتاری های ناشی از تغییر منزل و جابجایی و سازگاری در منزل جدید ، ناروانی های كلامی كودك افزایش یابد. اگر شما در این قبیل موقعیت های حساس ، متوجه شرایط عاطفی ، روانی و اجتماعی كودك باشید و سعی كنید به طور  فوق العاده با او رابطه محبت آمیز و مشوقانه برقرار نمایید ، به احتمال زیاد ، از شدت ناروانی كلامی كودك به طور قابل ملاحظه ای كاسته شده ، روانی كلامی او به طور  معمول خواهد بود.ادامه مطلب
[ شنبه ۲ آذر۱۳۹۲ ] [ ۱۱:۲۷ قبل از ظهر ] [ کاظم رضایی ]
[ ]

كودك شما در چه مواقعی بیشتر دچار لكنت زبان می شود ؟

در قسمت قبل به نقش الگوهای صوتی در رشد تكلمی كودك پرداختیم . اینك در ادامه می خوانیم...

زندگی روز به روز كودك

در مراقبت و تربیت كودك ، غیر از صحبت كردن با او ، كارهای بسیار زیادی می توان انجام داد . در زندگی كودك خردسال فرصت های متنوعی برای رشد متعادل و بدون دغدغه او و نیز موقعیت هایی برای ایجاد ضعف و احساس ناامنی در كودك وجود دارد . البته ما قصد نداریم كه دستورالعمل جامعی در زمینه رویارویی با مشكلات تربیت كودك ارائه دهیم. لذا در اینجا صرفاً به ابعاد خاصی از مسائل تربیتی كه متضمن بسیاری از فرصت ها و امكانات خوب برای پیشرفت و تقویت روانی و سلاست كلامی كودك است ، اشاره می كنیم .


ادامه مطلب
[ شنبه ۲ آذر۱۳۹۲ ] [ ۱۱:۲۲ قبل از ظهر ] [ کاظم رضایی ]
[ ]

چگونگی مقابله با عواملی كه سبب لكنت كودك می شوند .

در قسمت قبل به مواقعی كه كودك بیشتر دچار لكنت زبان می شود پرداختیم . اینك در ادامه می خوانیم...

رفتار خودتان را تصحیح كنید ، نه رفتار كودك را !

اگر شما دقت و حوصله به خرج دهید ، احساسات خصمانه و پرخاشگرانه كودكتان ، بدون این كه مشكلات دیگری بروز  كند ، قابل حل خواهد بود . بی تردید ، كودك نهایتاً یاد می گیرد كه احساسات خود را با شیوه مطلوبی كنترل نماید . اگر شما با واكنش های خودتان كاری كنید كه در او احساس شرم و گناه به وجود آید، در واقع به وی القاء می كنید كه او كودك بدی است . وقتی كه كودك احساسش این باشد كه او از نظر شما بچه بدی است ، دیگر از او چه انتظاری دارید، به غیر از این كه ناراحت شده و از اعتماد به نفسش كاسته شود؟ ممكن است به نظر شما كسی كه رفتار خصمانه و پرخاشگرانه دارد، باید از این اخلاقش احساس گناه كند و خجالت بكشد. اگر چنین است ، در واقع شما ناخواسته می خواهید شیوه تربیتی را كه احتمالاً خودتان با آن بزرگ شده اید در مورد كودكتان نیز به كار برید . اگر شما صرفاً به دلیل داشتن احساسات خصمانه و پرخاشگرانه احساس گناه می كنید و یا اگر هنوز نمی دانید كه چگونه این احساسات را كنترل كرده ، خودتان را آزاد نمایید، در این صورت در آموزش دادن به كودك برای كنترل چنین احساساتی با مشكل جدی مواجه خواهید شد.


ادامه مطلب
[ شنبه ۲ آذر۱۳۹۲ ] [ ۱۱:۲۰ قبل از ظهر ] [ کاظم رضایی ]
[ ]

چگونه می توان به كمك كودك لكنتی كمك كرد؟

در قسمت قبل به این مطلب پرداختیم كه چگونه می توان نسبت به لكنت كودك برخورد مناسب و مطلوب داشت.

در مواقع مقتضی ، توصیه های مستقیمی به كودك ارائه نمایید.

عد از این كه كودك سؤال كرد : "چرا لكنت دارم"؟ ممكن است بپرسد: "چطور می توانم جلوی لكنت خودم را بگیرم"؟ در این هنگام بهترین توصیه این است كه به او بگویید: "خیلی تقلا نكن" و یا ، "سعی كن راحت و آرام باشی ، به خودت اصلاً فشار نیاور و عضلات دست و صورت خودت را سفت نكن" . یكی از والدین این مسئله  را با گره كردن مشت خود و فشار دادن آن و سپس باز كردن تدریجی و آهسته مشت خود و رها كردن انگشتان ( حالت آرام ) ، در حالی كه صدایی از دهانش ( مثل اف یا آه ه ) خارج می شد نشان می داد . شما هم می توانید دو طریق مختلف در صحبت كردن را به كودكتان نشان دهید. 1- با زحمت و تقلا صحبت كردن كه اضطراب فرد را افزایش می دهد و اختلال كلام را بیشتر می نماید و 2- خیلی راحت و نرم و روان و آسان حرف زدن و صداها و كلمات را ادا كردن .


ادامه مطلب
[ شنبه ۲ آذر۱۳۹۲ ] [ ۱۱:۱۷ قبل از ظهر ] [ کاظم رضایی ]
[ ]

چگونه به تکلم کودمان کمک کنیم

فرزند شما از همان دوران جنینی ‌به صدایتان گوش می دهد. در این مرحله ابتدایی او شروع به شناخت و بخاطر سپردن هجاها می کند. و هر چه بزرگتر می شود ،‌علاقه اش به صداها بیشتر و بیشتر می گردد. شما برای تبدیل این علاقه به شناخت زبان و برقراری ارتباط کارهای زیادی می توانید بکنید.


یشرفت تکلم کودک در ۲ سالگی، با ادای جملات ۲-۳ کلمه‌ای است

پسر شما ۲ ساله شده و هنوز نمی‌تواند حرف بزند. فقط ۲ تا ۳ کلمه بلد است و بس! پیش خودتان که او را با هم سن و سال‌های خودش مقایسه می‌کنید، فکر می‌کنید که کمی از آنها عقب‌تر است، و یا به خاطر می‌آورید که خواهرش که توی این سن بود، کامل جمله‌بندی می‌کرد و حرف می‌زد؟ با وجود همه این چیزها، به امید اینکه نباید نگران بود و او هم حرف زدنش درست می‌شود، رفتن پیش دکتر را عقب می‌اندازید، پیش خودتان می‌گویید بعضی بچه‌ها زود راه می‌افتند، بعضی‌ها هم زود حرف می‌زنند، بچه ما سالم است و جای نگرانی نیست.


ادامه مطلب
[ سه شنبه ۲۶ شهریور۱۳۹۲ ] [ ۱۲:۵۲ بعد از ظهر ] [ کاظم رضایی ]
[ ]

م م م ن خو خو خو بم لکنت زبان(1)


مؤسسه گفتار آمریکا برآورد کرده است که بالغ بر بیست و پنج درصد از کودکان بین سنین دو تا شش سالگی دچار لکنت زبان یا نارسایی گفتاری می شوند. به همین دلیل زمانی که مادری فرزندش را برای گفتارسنجی پیش متخصص اطفال برد، پزشک به این موضوع توجهی نکرد. اونسبت به سنش خیلی خوب صحبت می کرد ولی بعضی اوقات (مشخصاً زمانی که هیجان زده یا نگران می شد) صداهای آغازین بعضی از کلمات را تکرار می کرد مثل این جمله: من می... می... می... می خواهم برم بی... بی... بی... بیرون.

دکتر، مادرکودک را مطمئن ساخت که در این سن الگوی گفتاری فرزندش نگران کننده نیست.


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۸ تیر۱۳۹۱ ] [ ۱۷:۹ بعد از ظهر ] [ کاظم رضایی ]
[ ]

آرام صحبت کن! لکنت زبان(2)

با لکنت زبان چه کنیم؟
1- در مراحل اولیه ، لکنت زبان را نادیده بگیرد.

کودکان در سنین پایین هیچ گونه آگاهی نسبت به نارسایی گفتار خود ندارند. اگر زمانی که لکنت شروع می شود توجهی به آن نکنید، کودک شانس بیشتری برای پشت سر گذاشتن آن دارد.


2- آرام رفتار کنید. یک خانواده ی آرام به کودکانشان فرصت بیشتری برای صحبت کردن بدون وارد آمدن فشار روانی می دهند.

این مسئله زمانی را در اختیار هر فرد قرار می دهد تا بدون برخورد با گفتار دیگری، حرفش را بزند. برنامه های شتابزده کودکان را مجبور می سازد که افکارشان را سریعتر به کلمات تبدیل نموده و در نتیجه سریعتر صحبت نمایند که این امر سبب تقویت لکنت زبان در آنان می شود.


3- الگوهای ساده و آرام گفتار را سرمشق کودک قرار دهید.

به آرامی و با جمله های کوتاه صحبت کنید. گاه و بیگاه بین جمله ها مکث کنید و از لغات ساده یا مناسب سن کودکان ، استفاده نمایید. از صحبت کردن خودتان به عنوان یک نمونه استفاده کنید و به کودکانتان نشان دهید که لزومی ندارد شتابزده یا پیچیده صحبت کنند.


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۸ تیر۱۳۹۱ ] [ ۱۷:۷ بعد از ظهر ] [ کاظم رضایی ]
[ ]

لکنت زبان در کودکان لکنت زبان(3)

تجربه ی نارسایی عادی گفتار، معمولاً برای کودکان ناآگاهانه است و نشانی از فشار روحی ندارد زمانی که آنان به مسائل گفتاری واکنش نشان می دهند (معمولاً این مسئله نشأت گرفته از اطرافیان می باشد) عمل لکنت زبان به عنوان یک عادت دایمی شکل می پذیرد. انجمن گفتار آمریکا شش نشانه ارائه می دهد که زمان جدی شدن این مشکل و مراجعه به یک آسیب شناس گفتار را تعیین می کند.1- لرزیدن ماهیچه های اطراف دهن و فک؛

2- بالا رفتن و نازک شدن صدا در حین لکنت زبان؛

3- تقلا و تنش در گفتار؛

4- مکانیزمهایی چون چرخاندن چشمها، پلک زدن و تکانهای کوتاه و سریع سر که کودک می خواهد به کمک آنها بر لکنت زبانش فائق شود؛

5- احساس ترس و ناراحتی زمانی که باید سخن گفت؛

6- اجتناب از یک کلمه ی ویژه یا روی هم رفته پرهیز از گفتار.
ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۸ تیر۱۳۹۱ ] [ ۱۷:۶ بعد از ظهر ] [ کاظم رضایی ]
[ ]

بگذارید بچه ها شیرین زبانی کنند

نخستین کلمه ها: «سلام» یا «د د » به همراه حالات و حرکات بدنی متناسبشان معمولاً اولین کلماتی هستند که اکثر کودکان طبیعی و اجتماعی فرا می گیرند. تا پایان سال اول زندگی بعضی از کودکان نخستین واژه های اسمی – عنوانی خود را بیان می کنند که این لغات نیز معمولاً مربوط به افراد – حیوانات و اشیاء می شود.

اگر کودک تا قبل از سن سه سالگی توانست گفتار بفهمد اما نتوانست حرف بزند باید نگران او بود و در صدد اقدام برآمد. هنوز روشن نیست که چرا عده ای از کودکان زودتر و عده ای دیرتر از بقیه شروع به تکلم می کنند.

در 18 ماهگی کودک مورد نظر ما که حالا دیگر نوزاد محسوب نمی شود واقعاً به جنبه پر رمز و راز و جادوئی زبان دست می یابد.بلغیقعوامل بسیاری در رشد گفتار موثرند که به اختصار توضیح می دهیم:1- جنسیت: مطالب زیادی درباره ی اینکه دخترها زودتر شروع به صحبت می کنند نوشته شده است بعضی معتقدند که بین رشد زودتر گفتار دختران نسبت به پسران و سلیس دار شدن عصب در دخترها ارتباط مستقیمی وجود دارد.2- هوش: امروزه اکثر تست های هوش کلامی می باشد و هوش کودک از طریق توانایی کلامی او اندازه گیری می گردد و مشاهده شده که هر چه واژگان کلامی کودک بیشتر باشد نشانه ی هوش بالای اوست. دانش آموزان عقب مانده ی ذهنی همیشه در گفتارشان از واژگان محدود و تکراری استفاده می کنند.

یک نکته ی مهم!! با توجه به نقش والدین در فراگیری زبان کودک، والدین و افرادی که در کنار کودک هستند و نسبت به او توجه و علاقه نشان می دهند و عشق می ورزند بسیار بهتر و مفیدتر از والدینی عمل می کنند که از این عواطف بی بهره اند.
اگر قرار است کودکان سخنگویان خوبی شوند باید گفتار خوب را بشنوند.

3- محیط خانوادگی: بعضی از پدران و مادران در محیط خانه بیش از حد طبیعی از کودک محافظت می کنند. کودکی که تنهاست و در خانه کسی به حرفهای او گوش نمی کند و هرگز پاسخ نمی شنود نیز کمترین انگیزه ای برای صحبت کردن و بقول معروف شیرین زبانی ندارد.

لازم است بدانیم که باید با کودکان آهسته تر صحبت کنیم – طول عبارات باید کوتاه باشد. پس از پایان هر عبارت و قبل از شروع عبارت بعدی، نیز باید یک تا 2 ثانیه مکث و وقفه باشد.علاوه بر این هنگامی که کودک مشغول صداسازی یا حرف زدن است کار او را قطع نکنید.

بعضی از محیط های خانوادگی که در آن تنش به اندازه ای است که روی کودک اثر گذاشته و به دلیل ترس و وحشت جرأت صحبت کردن ندارد.

محیط مدرسه: گاهی متأسفانه دیده شده دانش آموزانی که از بهره هوشی طبیعی برخوردارند و دارای اشکالاتی جزئی در گفتارهای باشند به دلیل رفتار ناشایست اولیاء مدرسه آنان منزوی و خجالتی شده و کمتر ابراز وجود می نمایند و در سرگرمی ها و فعالیتهای گروهی شرکت نمی کنند البته مورد اخیر بیشتر از مراکز نگهداری و شبانه روزی آموزشی گزارش شده است.دو زبانه بودن: مشکل دو زبانه بودن در شهرهای بزرگ و صنعتی شایع تر است و همچنین بعضی از افراد با و یا چند زبان صحبت کردن را نشانه ی تمدن می دانند و این طرز فکر را به فرزندان خویش انتقال می دهد و گاهی بجای اینکه کودک دوزبانه شود واقعاً بی زبان می گردد زیرا به دلیل کمی استعداد و علاقه نه زبان مادری را خوب فرا می گیرند و نه زبان دوم را می آموزد. این اختلال در واقع یک معلولیت آموزشی اجتماعی است که خانواده عامل آن است.وضعیت اجتماعی و اقتصادی: باید باور داشت که رشد گفتار در دوران طفولیت بی ارتباط با مشکلات اقتصادی واجتماعی نیست و کودکانی که از دوران شیرخوارگی با کمبود تغذیه مناسب خصوصاً شیر روبه رو می باشند بدون تردید این امر در مراحل رشد آنان از جمله گفتار موثر خواهد بود.منابع:

1- اختلالات زبان و گفتار در کودکان (جان آیزنسون) مترجم: حمید علیزاده

2- عوامل موثر در رشد طبیعی گفتار کودکان (ترجمه: فرشته نویسی)

تهیه کننده: فریبا قادرتو تو نچی

[ پنجشنبه ۸ تیر۱۳۹۱ ] [ ۱۷:۳ بعد از ظهر ] [ کاظم رضایی ]
[ ]

دنياي سکوت


كود‌ك ناشنوا را مستقل بار آوريد‌

شما هم مثل تمام والد‌ين مي‌خواهيد‌ فرزند‌ان شاد‌ي د‌اشته باشيد‌. مي‌خواهيد‌ فرزند‌تان بتواند‌ زماني كه بزرگتر شد‌، از خود‌ش مراقبت كند‌. اميد‌واريد‌ فرزند‌تان د‌وستان خوب و شغل مناسبي براي خود‌ش د‌ست و پا كند‌. همچنين اميد‌واريد‌ روزي بتواند‌ خانواد‌ه‌اي براي خود‌ تشكيل د‌هد‌. اما والدين عزيز! كود‌كان براي رسيد‌ن به اين مراحل بايد‌ موارد‌ بسياري را بياموزند‌. آنها بايد‌ بياموزند‌ چگونه مسئوليت قبول كنند، با د‌يگران سازگاري پيد‌ا كنند، پول پس‌اند‌از كنند، و بسياري موارد‌ د‌يگر!

آموختن اين موارد‌، بخشي از مستقل‌شد‌ن فرزند‌ شما و مستقل‌شد‌ن، بخش مهمي از بزرگ‌شد‌ن فرزند‌تان است. به خاطر د‌اشته باشيد‌ كود‌كان يك شبه مستقل نمي‌شوند‌. آنها نياز به تمرين بسيار د‌ارند‌. اين امر براي كود‌‌كان كم‌شنوا چه بسا مشكل‌تر هم باشد‌؛ به ويژه كود‌كان كم‌شنوايي كه د‌ر برقراري ارتباط مشكل د‌ارند و د‌ر كسب استقلال با مشكلات بسياري روبه‌رو هستند‌. برخي از والد‌ين هميشه د‌ر كنار فرزند‌ان‌شان هستند‌ و به جاي آنها صحبت مي‌كنند‌. اما حتي كود‌كان خرد‌سال هم مي‌توانند‌ بياموزند‌ از خود‌ مراقبت كنند‌.
ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۸ تیر۱۳۹۱ ] [ ۱۷:۱ بعد از ظهر ] [ کاظم رضایی ]
[ ]

دنياي سکوت


كود‌ك ناشنوا را مستقل بار آوريد‌

شما هم مثل تمام والد‌ين مي‌خواهيد‌ فرزند‌ان شاد‌ي د‌اشته باشيد‌. مي‌خواهيد‌ فرزند‌تان بتواند‌ زماني كه بزرگتر شد‌، از خود‌ش مراقبت كند‌. اميد‌واريد‌ فرزند‌تان د‌وستان خوب و شغل مناسبي براي خود‌ش د‌ست و پا كند‌. همچنين اميد‌واريد‌ روزي بتواند‌ خانواد‌ه‌اي براي خود‌ تشكيل د‌هد‌. اما والدين عزيز! كود‌كان براي رسيد‌ن به اين مراحل بايد‌ موارد‌ بسياري را بياموزند‌. آنها بايد‌ بياموزند‌ چگونه مسئوليت قبول كنند، با د‌يگران سازگاري پيد‌ا كنند، پول پس‌اند‌از كنند، و بسياري موارد‌ د‌يگر!

آموختن اين موارد‌، بخشي از مستقل‌شد‌ن فرزند‌ شما و مستقل‌شد‌ن، بخش مهمي از بزرگ‌شد‌ن فرزند‌تان است. به خاطر د‌اشته باشيد‌ كود‌كان يك شبه مستقل نمي‌شوند‌. آنها نياز به تمرين بسيار د‌ارند‌. اين امر براي كود‌‌كان كم‌شنوا چه بسا مشكل‌تر هم باشد‌؛ به ويژه كود‌كان كم‌شنوايي كه د‌ر برقراري ارتباط مشكل د‌ارند و د‌ر كسب استقلال با مشكلات بسياري روبه‌رو هستند‌. برخي از والد‌ين هميشه د‌ر كنار فرزند‌ان‌شان هستند‌ و به جاي آنها صحبت مي‌كنند‌. اما حتي كود‌كان خرد‌سال هم مي‌توانند‌ بياموزند‌ از خود‌ مراقبت كنند‌.
ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۸ تیر۱۳۹۱ ] [ ۱۷:۱ بعد از ظهر ] [ کاظم رضایی ]
[ ]

لالي انتخابي: امتناع يا ناتواني؟


اختلالات ارتباطي (مشکلات زبان و تکلم در کودکان)


ارتباط به معناي فرستادن،‌ دريافت و تبادل اطلاعات است که اين اطلاعات شامل حقايق، افکار، احساسات، درخواست ها و ...مي باشد، زبان به عنوان ابزاري براي انتقال مفاهيم فوق مي باشد لذا، استفاده مؤثر و مناسب از زبان براي برقراري ارتباط با جهان پيرامون براي هر فرد يک امر حياتي و اساسي است. توانايي تبادل اطلاعات از طريق زبان، اساس فرآيندهاي اجتماعي و فرهنگي است.

براي کودکان، رشد و تکامل زبان و کلام تأثير عميقي بر ساير جنبه هاي رشد آنان دارد. به طور مثال توانائي زباني و کلامي مناسب و مؤثر کودک باعث رشد او در زمينه بازي، ارتباط با همسالان، پيشرفت تحصيلي، شناخت عمومي و تکامل رفتاري و هيجاني او مي گردد. برعکس چنانچه عملکرد ارتباطي کودک حتي به شکل خفيف مشکل داشته باشد با پيامدهاي زيان آور اجتماعي و افزايش خطر ابتلاء به اختلالات روانپزشکي همراه است.
ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۸ تیر۱۳۹۱ ] [ ۱۶:۴۷ بعد از ظهر ] [ کاظم رضایی ]
[ ]

انفجار پس از سکوت

لکنت زبان نوعی اختلال گفتاری است که مشکلاتی را در برقراری ارتباط با سرعت مناسب و به طور پیوسته و عادی ایجاد می کند و به شکل های مختلف از جمله تکرار کلمه، قفل شدن غیرارادی و کشش بروز می نماید. این اختلال از سنین 2 سالگی و پیش از ورود به مدرسه شروع می شود و شروع آن پس از 12سالگی معمولاً دیده نمی شود. لکنت معمولاً از تقابل عوامل موروثی و محیطی به وجود می آید و در برخی افراد که به ندرت دیده می شود ناشی از ضربه های ناگهانی، مشکلات مغزی نیز می تواند باشد. لکنت زبان به دلیل دارا بودن علائم عیان و آشکار در گفتار فرد باعث می شود که پس از مدتی ارتباطات و خود پنداره او را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین خانواده باید هم در گفتار خود تغییراتی را ایجاد کنند و هم نسبت به درمان آن در اولین فرصت ها اقدام کنند.
ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۸ تیر۱۳۹۱ ] [ ۱۶:۴۶ بعد از ظهر ] [ کاظم رضایی ]
[ ]

کج و کوله نخوانید

در مقاله " کودن های با هوش " به بیان ویژگی های افرادی پرداختیم که با وجود هوش طبیعی در روخوانی و خواندن متون ضعیف عمل می کنند . علت این امر می تواند به مهارت های رشد نایافته در جریان رشد مرتبط باشد که باعث ناتوانی در حیطه ای خاص از یادگیری می شود .

در نارساخوانی شنیداری اختلالاتی در تشخیص شنیداری، صداهای گفتاری و تركیب آنها، نام بردن آنها و توالی شنیداری یا حافظه مسلسل وجود خواهد داشت.

درنارساخوانی بینائی: كودك در تشخیص بینایی، درك بینایی، جهت یابی و رعایت توالی و ترتیب مشكلاتی دارند که در صورت اجرای برنامه درمانی مناسب می تواننددر این زمینه موفق باشند .

لذا با توجه به ضعفی که در کودک تشخیص داده می شود درمان ترمیمی آغاز می شود . ما سعی می کنیم تمرین هایی را در این حیطه برای شما آماده سازیم تا با آشنایی با انها هم در منزل به درمان کمک کنید. و هم با فعالیت های مشاور در زمان درمانگری آشنایی پیدا کنید.
ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۸ تیر۱۳۹۱ ] [ ۱۶:۴۰ بعد از ظهر ] [ کاظم رضایی ]
[ ]

ل ل ل لکنت دیگه چیه؟

لكنت عارضه ای است كه معمولاً به اشتباه در میان مردم به كلیه اختلالات گفتاری اطلاق می شود اما در واقع لکنت بصورت مكث های بیجا و بیش از حد ، كشیده گوئی صداها و كلمات ، تكرار صداها - كلمات و عبارت ، قفل شدگی یا گیر در بیان یك صدا در گفتار فرد مبتلا دیده می شود .
ادامه مطلب
[ سه شنبه ۹ خرداد۱۳۹۱ ] [ ۰:۲۸ قبل از ظهر ] [ کاظم رضایی ]
[ ]

غلبه بر زبان بی زبانی

اهمیت و ضرورت علم گفتار درمانی

یکی از ضروری ترین نیازهای زندگی روزمره انسان، " ارتباط " داشتن با دیگران و انتقال خواسته ها، علایق، مشکلات و درونگریهای خود به آنهاست. گفتار را می توان نظامی قراردادی دانست که به منظور ارتباط بین انسانها به کار میرود و از یک پشتوانه درکی و شناختی (زبان) برخوردار است. هر چند نوشته ها، اشارات، نشانه ها، حالات چهره و ... همگی راههای مختلف انتقال اندیشه ها و خواسته های فرد می باشند ، ولی گفتار اصلی ترین وسیله ارتباطی انسان است.
ادامه مطلب
[ سه شنبه ۹ خرداد۱۳۹۱ ] [ ۰:۲۴ قبل از ظهر ] [ کاظم رضایی ]
[ ]

لحظه شماری برای شنیدن "مامان"

 
برخی والدین برای کمک به فرزندشان که تاخیر گفتار دارد، به دنبال یک کارشناس می روند. اما حتی اگر موفق به جلب کمک یک کارشناس شوند، تعداد ساعات بسیار محدودی می توانند از آن بهره مند شوند و برای بقیه ساعات باز مادر می ماند و فرزندش.بی تردید مادر اولین معلم کودک برای آموزش زبان است. البته این به این معنا نیست که پدر، خواهر و برادر و حتی پدر بزرگ و مادر بزرگ نقشی در این امر ندارند ولی رشد زبان کودک به هیچ کس دیگری به اندازه مادر وابسته نیست.
ادامه مطلب
[ سه شنبه ۹ خرداد۱۳۹۱ ] [ ۰:۲۰ قبل از ظهر ] [ کاظم رضایی ]
[ ]

قفل زبان کودکان را چگونه بگشاییم ؟لکنت زبان نوعی اختلال گفتار است که مشکلاتی را دربرقراری ارتباط با سرعت مناسب و به طور پیوسته و روان ایجاد می‌کند. در واقع لکنت عبارت است از: تکرار، کشش و یا قفل شدن غیرارادی کلمه یا بخشی از کلمه که فرد قصد بیان آن را دارد. در اینجا معمولاً همراه با تلاش برای بیان درست کلمات، تغییراتی نیز در سرو گردن به شکل پلک زدن، شکلک درآوردن، لرزش فک، لب‌ها و یا کج کردن سردیده می‌شود. در این موردبادکتر"رزیتا داوری"- فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان- گفت وگویی انجام داده‌ایم تا برای مادرانی که کودکشان مبتلاً به این اختلال است، راهگشا باشد.
ادامه مطلب
[ جمعه ۸ اردیبهشت۱۳۹۱ ] [ ۱۷:۱۲ بعد از ظهر ] [ کاظم رضایی ]
[ ]

آیا كودك شما لكنت زبان دارد؟


آیا كودك شما لكنت زبان دارد؟

لكنت مانع جریان طبیعی و روان بودن صحبت انسان می شود. همچنین به جز لكنت ، عوامل دیگری مثل ترس و هیجان می توانند جریان صحبت روان و عادی فرد را مختل نمایند. همه ی ما گاهی كلمات یا بخشی از كلمه ای را تكرار می كنیم و هیچ كس ، همیشه و در همه اوقات ، صحبت كاملاً روان و سلیس ندارد . همه ی ما گاهی به هنگام صحبت كردن دچار مكث و تأمل ناخواسته می شویم و یا كلمات و صداهای زایدی را اضافه می كنیم، بخش های كلمات را نادرست ادا می كنیم ، جمله ای را تكرار كرده و آن را تصحیح می كنیم و یا سعی می كنیم دو كلمه را همزمان بیان كنیم و برای لحظاتی دچار مشكل و گیرزبان می شویم. لذا كودك خردسال كه هنوز تلاش می كند در تلفظ صداها و لغات مختلف و در ترتیب جملات ( جمله بندی ها ) مهارت پیدا كند و از فشار اجتماعی به هنگام صحبت كردن نهراسد ، بسیار طبیعی است كه بعضی وقت ها بیش از بزرگسالان و كودكان بزرگتر از خودش دچار مشكل شود و تعادل كلامی خویش را از دست بدهد.

قدر مسلم این است كه صحبت روان و راحت هر فرد به طور قابل ملاحظه ای به احساسات درونی و شرایط و موقعیت های محیطی بستگی دارد. از آنجا كه رفتار كلامی بسیاری از كودكانی كه در صحبت كردن دچار ناروانی طبیعی كلام می شوند، همانند رفتار كودكانی است كه لكنت دارند ، ممكن است برایتان بسیار مشكل باشد كه ناروانی یا لغزش طبیعی زبان را از لكنت زبان تمیز دهید . همچنین باید توجه داشته باشید كه ناروانی كلامی كودك در بعضی مواقع و موقعیت های خاص ، با توجه به چگونگی احساسات و انگیزه های درونی او ، از نظر تنوع و شدت تغییر می كند .

بنابراین ، اگر شما اندكی نگران صحبت كردن كودك خود هستید ، بهتر است كه تشخیص دقیق چگونگی مشكل احتمالی گویایی او را به عهده متخصصان آسیب شناسی گفتار و كارشناسان گفتار درمانی بگذارید . اگر ایشان تشخیص دادند كه كودك شما ناروانی كلامی غیر عادی ندارد ، در این صورت لازم نیست كه اقدام خاصی به عمل آورید . البته ممكن است لازم باشد كه شما اضطراب خودتان را كاهش دهید .

آیا كودك شما لكنت زبان دارد؟

چگونگی نظریات كارشناسان گفتار درمانی در مورد مشكل گویایی كودك

اگر بعضی مواقع مشاهده می كنید كه كودك شما در صحبت كردن روان دچار مكث یا مشكل می شود ، باید توجه داشته باشید كه بسیاری از ناروانی های كلامی برای كودكان خردسال كاملاً طبیعی است . علائم ناروانی طبیعی با نشانه های لكنت زبان متفاوت است . وقتی كه كودك خود را به نزد گفتار درمانگر می برید ، ممكن است كودك شما به هنگام صحبت با گفتار درمانگر ، آن طوری كه شما نگران بوده اید ، با مشكل چندانی در صحبت كردن مواجه نشود. از این رو اگر با علائمی كه در حرف زدن های فرزندتان مشاهده نموده اید ، احتمال می دهید كه او دچار لكنت شده است ، بهتر است نحوه گویایی كودك را در مواقع مختلف ، با ذكر نشانه ها و علائم مورد نظر برای گفتار درمانگر بازگو نمایید .

بدیهی است كه ارتباط روزانه شما با كودك و توجه به نحوه گویایی او ، شما را قادر می نماید كه در مورد درك و بیان چگونگی اختلال گویایی فرزندتان به خوبی عمل كنید . داشتن درك درست از نحوه گویایی كودك و تمیز ناروانی طبیعی او در صحبت كردن و یا تشخیص علائم احتمالی لكنت زبان ، به شما كمك می كند كه در موقع لزوم به یكی از مراكز گفتار درمانی مراجعه نمایید.

علائم هشدار دهنده

لكنت زبان صرفاً یك مكث یا انفصال در جریان طبیعی كلام ، كه ما آن را ناروانی كلامی می نامیم ، نیست . بلكه لكنت زبان با واكنش های لحظه ای فرد به هنگام مواجه شدن با مشكل گویایی توأم است . زمانی كه این علائم را برای بررسی نحوه گویایی فرزندتان در نظر می گیرید ، متوجه باشید كه همه فكر و ذهن شما فقط به دنبال این علائم نباشد .این علائم باید در ارتباط با كلیت گویایی كودك مشاهده شود ، چرا كه احتمالاً در بسیاری موارد حرف زدن كودك شما كاملاً طبیعی و روان است . همچنین به خاطر داشته باشید كه بسیاری از این علائم و رفتارها خیلی گذرا هستند ، یعنی عموماً برای لحظاتی ظاهر شده ، به خودی خود از بین می روند و نیازی به نگرانی و پیگیری و بررسی نیست. بعضی از اوقات این علائم را می توان در كودكانی كه معمولاً سلیس و روان صحبت می كنند و اصلاً لكنت ندارند نیز مشاهده نمود. لذاباید ضمن توجه به علائمی كه بدان اشاره می شود ، از هر گونه اضطراب و قضاوت عجولانه به دور بود.

زهره پری نوش - سایت تبیان

[ چهارشنبه ۱۸ آبان۱۳۹۰ ] [ ۱۵:۳ بعد از ظهر ] [ کاظم رضایی ]
[ ]

چگونه می توانیم به رشد تكلم كودك كمك كنیم؟


آموزش حرف زدن

یكی از مراحل كلیدی رشد در سه سالگی كودك ، یادگیری تكلم است كه برای رشد مغزی، عاطفی و نیز رشد اجتماعی و حیاتی او لازم است.

میزان یادگیری تكلم كودكان همانند سایر ابعاد رشدیشان تا حدود بسیاری با یكدیگر متفاوت است . این توانایی به عواملی از قبیل طبیعت و رشد جسمی قسمت هایی از بدن كه در امر تكلم دخالت دارند و نیز توانایی هوشی و یا وجود انگیزه از سوی محیط بستگی دارد . به خاطر داشته باشید كه پیشرفت های اولیه ، ارتباطی به توانایی هوشی كودك ندارد. بچه ها یادگیری زبان را قبل از آن كه بتوانند حتی كلمه ای را ادا كنند آغاز می نمایند. نوزادان صدای انسانها را به هر صدای دیگر ترجیح می دهند و صحبت كردن با آنها از بدو تولد نقش ارزشمندی در رشد قدرت تكلم آنها دارد . این كار نه تنها آنها را در یادگیری وزن و الگوها و زیر و بم كلمات یاری می كند ، بلكه به آنها این مطلب را یاد می دهد كه تكلم ، یك فعالیت اجتماعی مطلوب است و آنها را به شركت در آن ترغیب می نماید . این نكته مهم است كه شما وقتی را برای صحبت كردن با فرزندتان آن هم به طور مستقیم اختصاص دهید . چرا كه این كار قوه تكلم او را تقویت می كند. در حین صحبت كردن به او نگاه كنید تا حس كند كه شما منحصراً به او توجه دارید . این كار به او كمك می كند تا حالت های صورت را یاد گرفته و با گفتار همراه سازد.

اگر صحبت كردن ساده و بچگانه برایتان خیلی غیرعادی و دشوار است به خودتان فشار نیاورید. در یادگیری زبان ، تكرار، نقش مهمی را ایفاء می كند و به نظر می رسد كه كودكان از آن لذت می برند.

درباره چه چیزهایی با او صحبت كنید؟

وقتی برای او كاری انجام می دهید مثلا وقتی او را به حمام می برید یا لباسش را می پوشانید سعی كنید درباره كاری كه انجام می دهید با او صحبت كنید. از او سؤال كنید ؛ و لو این كه مجبور باشید خودتان پاسخ آن را بدهید. چیزهایی را به او نشان بدهید و برایش تعریف كنید و توضیح بدهید كه به چه كاری می آید. وقتی بزرگتر شد و توانست روی صندلی بنشیند و شما را نظاره كند درباره كارهای خودتان توضیحاتی پی در پی به او بدهید.

مكالمات اولیه

بچه ها نیاز دارند تا همراه با صداها و كلمات منفرد الگوهای صحبت را نیز یاد بگیرند. اگر به صحبت های زیادی گوش بدهند می آموزند كه مردم به نوبت با هم صحبت می كنند و وسط آن مكث می كنند.

وقتی او تولید صدایی را از روی قصد و میل آغاز می كند شما می توانید برای او حرف بزنید و سپس مكث كنید و منتظر بمانید تا او جواب بدهد. بدین ترتیب او را برا ی مكالمه تمرین دهید. وقتی او جواب داد شما دوباره به صحبت خود ادامه دهید.

اسباب بازی ها

بعضی از اسباب بازی ها بچه ها را تشویق می كند تا صحبت كنند. از شش ماهگی اغلب بچه ها دوست دارند در آئینه نگاه كنند. این كار باعث می شود تا آنها بفهمند كه عضوی به نام دهان دارند و در آن صدا تولید می شود.

شعرها و آوازها

یادگیری وزن صحبت ها بخش مهمی از یادگیری صحبت كردن است و قافیه های اشعار كودكانه اغلب همانند بوده و روی وزنها تأكید می كند. تكرار یك لغت پی درپی به كودك كمك می كند تا صداهای خاصی را بشناسد و به دنبال آن بفهمد كه صداهای خاص معانی خاص دارند. قافیه ها و اشعار، اگر همراه با حركات بدن باشد آنها را برای فهم بیشتر راهنمایی می كند.

كتابها

تماشای كتاب ها حتی برای بچه های بسیار كوچك هم خیلی ارزشمند است . عكسهای آن را همان گونه كه برای بچه های بزرگتر توضیح می دهید شرح دهید . لغت همراه با یك عكس ساده ، كمك بزرگی برای فهم همان كلمه و معنی آن به شمار می رود . وقتی كودك بزرگتر می شود . كتاب ها فرصت های مناسبی را برای یادگیری لغات برای او فراهم می كند. داستان های ساده برای او بگویید . كودك ماجراهای قصه را حس خواهد كرد.

از دوازده ماهگی تلفن اسباب بازی برای او مفید است. و اسباب بازی های نرم و عروسك های پارچه ای ، و صحبت كردن با آنها ، او را به صحبت كردن تشویق می كند.

برای ساختن عروسك انگشتی ، پارچه ای را به صورت نیم دایره و به اندازه انگشت خود ببرید و بدوزید و برای آن چشم و ابرو بگذارید. با دو تلفن كه به وسیله یك لوله پلاستیكی به یكدیگر متصل شده اند و امكان ارتباط بین دو اتاق را در اختیار شما قرار می دهد با بچه صحبت كنید.

آغاز فهمیدن

بچه قبل از آن كه بتواند حرفی بزند ، بسیاری از مطالب را می فهمد . او معنی بسیاری از لغات را كه در جملات متفاوت به كرات می شنود، می فهمد و با آن ارتباط برقرار می كند. این كه بخواهیم با تكرار معانی ، لغتی را به كودك بفهمانیم و از او بخواهیم كه صدای آن را تقلید كند بی آن كه او معنی آن را درك كند كار بیهوده و بی فایده ای است . از هشت ماهگی به بعد بچه معنای محدودی از صداها و لغات را می فهمد. از این زمان به بعد شما می توانید برای رشد و توسعه فهم مطالب با اوتمرین كنید.

به كلمات كلیدی در جمله خود تأكید كنید و سعی كنید تا به جای آنها از ضمائر استفاده نكنید.

تـُن صدای خود را بلند كنید وهمراه با آن به صورت خود حالت بدهید و حركاتی را به همراه تعریف مطلبی انجام دهید.

برای بچه درباره چیزهایی كه می بیند یا دوست دارد ، مثل اسباب بازی صحبت كنید.

لغات اولیه

بیشتر بچه ها حدوداً از یك سالگی اولین لغات واقعی شان ( كه همان صداهایی با معنای خاص می باشد) را ادا می كنند. تشخیص اولین كلمات ، غالباً به طور شگفت آوری دشوار است. به گونه ای كه مشكل بتوان كلماتی را كه از روی آگاهی و اراده ادا می كنند از كلمات اتفاقی جدا كرد. این كلمات اغلب اسامی و القاب افراد و حیوانات و اشیائی كه برای او اهمیت ویژه دارد. البته كلمات اجتماعی از قبیل بای بای ، نه ، بله جزء اولین كلمات كودك به حساب می آید. گاهی ممكن است متوجه شوید كه بعضی از لغات معنی كلی دارند . بسیاری از بچه ها برای هر نوع نوشیدنی یا خوردنی یك كلمه واحد مثلاً ( به به ) را استفاده می كنند بعضی از كودكان در آغاز تكلم شان كلمات بسیاری را یاد می گیرند. اما معمولاً آنها در چند ماه اول بین یك تا سه كلمه در هر ماه یاد می گیرند. بعضی از لغات ممكن است چند روز یا چند دقیقه به كار برده شود و بعد برای مدتی از مجموعه لغات او حذف شود. اگر بچه ای قوای خود را روی یادگیری راه رفتن متمركز كند پیشرفت او در صحبت كردن به طور موقت كم می شود. حدوداً از هجده ماهگی ، كودك مرحله ای را آغاز می كند كه در آن لغات جدید را سریع تر یاد می گیرد، تا جایی كه در دو سالگی حدوداً دویست لغت را می شناسد . در طی این زمان كاربرد زیر و بم های مختلف را یاد می گیرد تا مشخص كند كه آیا این كلمه اسم ، سلام یا یك درخواست و یا سؤال است . به یاد داشته باشید برای درك لغات ابتدایی او خیلی سعی نكنید . چرا كه تلاش بیشتر شما حرف زدن را برای او دشوارتر می كند.

بچه ها اغلب كلماتی را اختراع می كنند، آنها را تصحیح نكنید و یا وانمود نكنید كه نمی فهمید چرا كه او گیج و یا ناامید می شود . بعداً این لغات جای خود را به لغات صحیح خواهند داد.

تلفظ لغات اغلب به شكل ساده است . بچه ها معمولاً حروف صامت را در ابتدا و انتهای كلمات جا می اندازند بعضی از بچه ها برای تلفظ بعضی از حروف بی صدا تا سن پنج سالگی مشكل دارند . هیچ وقت سعی نكنید آنها را وادار كنید تا این لغات را صحیح ادا كنند. ولو این كه در پاسخ شما آن لغت را به طور صحیح تلفظ كنند.

به فرزندتان كمك كنید تا هر وقت لغتی را یاد می گیرد به كار ببرد و شما نیز آن كلمه را در صحبت هایتان به كار ببرید.

بازی ها

بازی ها قدرت فهم كودك را توسعه داده و او را در كاربرد لغات تشویق می نماید . بازی همراه با صحبت كردن و تكرار كلمات در جمله و یا در یك متن بسیار مفید است.

بازی پرسش و پاسخ

وقتی كه بچه كلمات محدودی را یاد گرفت و با تولید صداها و با حالت هایی، سؤال كردن درباره اشیاء را شروع می كند شما می توانید نوعی بازی را در قالب سؤال و پاسخ با او انجام دهید. در مقابل او روی زمین بنشینید . توپ یا اسباب بازی دیگری را جلوی او و كمی دورتر قرار دهید و از او بخواهید تا آن را به سمت شما قـِل دهد.

اگر این كار را انجام داد ، آن را به عقب قـِل داده و دوباره از او این كار را درخواست كنید. هنگامی كه او این مفهوم را دریافت، صبر كنید تا او قبل از آن كه شما توپ را به طرف او قـِل دهید او از شما این كار را درخواست كند.

بچه ها برای هر نوع نوشیدنی یا خوردنی یك كلمه واحد مثلاً ( به به ) را استفاده می كنند بعضی از كودكان در آغاز تكلم شان كلمات بسیاری را یاد می گیرند. اما معمولاً آنها در چند ماه اول بین یك تا سه كلمه در هر ماه یاد می گیرند. بعضی از لغات ممكن است چند روز یا چند دقیقه به كار برده شود و بعد برای مدتی از مجموعه لغات او حذف شود. اگر بچه ای قوای خود را روی یادگیری راه رفتن متمركز كند پیشرفت او در صحبت كردن به طور موقت كم می شود. حدوداً از هجده ماهگی ، كودك مرحله ای را آغاز می كند كه در آن لغات جدید را سریع تر یاد می گیرد، تا جایی كه در دو سالگی حدوداً دویست لغت را می شناسد . در طی این زمان كاربرد زیر و بم های مختلف را یاد می گیرد تا مشخص كند كه آیا این كلمه اسم ، سلام یا یك درخواست و یا سؤال است . به یاد داشته باشید برای درك لغات ابتدایی او خیلی سعی نكنید . چرا كه تلاش بیشتر شما حرف زدن را برای او دشوارتر می كند.
[ چهارشنبه ۱۸ آبان۱۳۹۰ ] [ ۱۵:۲ بعد از ظهر ] [ کاظم رضایی ]
[ ]

اختلال خواندن

بیشتر دانش آموزان ناتوان در یادگیری ( حداقل 80 درصد ) با مشکلاتی در حوزه خواندن مواجه هستند ( لی یون 1995 ، کرک و همکاران 1975). ضعف درخواندن معمولاً منجر به مشکلات دیگری می شود . این گونه کودکان فرصت های استخدامی را از دست می دهند . در مطالعه وانگر و همکاران

ادامه مطلب
[ سه شنبه ۲۱ تیر۱۳۹۰ ] [ ۱۰:۲۸ قبل از ظهر ] [ کاظم رضایی ]
[ ]

ساخت و کار گوش


حس شنوايي از جمله حواس پنج گانه و بسيار مهم در رشد كودك است، هر چند گفته مي شود كه با شنيدن حدود 12 درصد از محركهاي محيطي را درك مي كنيم و با ديدن حدود 80 درصد اين محركها را دريافت مي كنيم اما چنانچه با آسيب به چشم نابينايي رخ دهد تنها حدود 30 درصد از ادراك كلي نسبت به محيط از بين مي رود ليكن با صدمه در گوش و ايجاد عارضه ناشنوايي حدود 70 درصد از ادراك كلي نسبت به محيط از بين مي رود. بنا بر اين توجه به مسأله شنوايي كودك در مسير رشد و تكامل او حائز اهميت فراوان و نيازمند دقت نظر والدين است.


ادامه مطلب
[ یکشنبه ۲۱ فروردین۱۳۹۰ ] [ ۹:۵۲ قبل از ظهر ] [ کاظم رضایی ]
[ ]

خواندن با کودکان ناشنوا و کم شنوا


کودکان ناشنوا در گرفتن اطلاعات به جای گوش از چشمان خود استفاده می کنند. دشواری ادای واژگان و دشواری همراه کردن نمادهای نوشتاری با صداها، کودک نا شنوا را در ارتباط گیری با متن کتاب و درک مطالب آن با مشکل رو به رو می کند.


ادامه مطلب
[ جمعه ۵ فروردین۱۳۹۰ ] [ ۸:۱۵ قبل از ظهر ] [ کاظم رضایی ]
[ ]

معلم دنیای سکوت جبار باغچه بان

معلم دنیای سکوت  جبار باغچه بان،

اشاره

بزرگ مردان علم و ادب ایران زمین، پیشگام حفظ فرهنگ اصیل و تمدن دیرین ایرانی هستند. در این بین، جبار باغچه بان، از معلمان دل سوز و شاعران کشورمان، با خدمات فراوان، از جمله تأسیس مراکز آموزشی برای کودکان ناشنوا، تأثیر به سزایی در حفظ و پیشبرد فرهنگ و آموزش به این کودکان گمنام ایرانی داشته است. چهارم آذر، سالروز درگذشت جبار باغچه بان، این معلم بزرگ را به دوستداران و تربیت شدگان او تسلیت می گوییم. روحش شاد و روانش بهشتی باد.

تولد

در یکی از روزهای سال 1264ش، در شهر ایروانِ قفقاز، کودکی چشم به جهان گشود که اسم او را جبار گذاشتند. جدّ او رضا از اهالی تبریز بود و پدرش عسکر، در شهر ایروان به شغل معماری و قنادی روزگار می گذراند و در نقل داستان های کهن و اشعار شاهنامه تبحر داشت. مادربزرگش، زنی با کفایت و طبیب محل و شاعر بود. این دو، نقشِ مهمی در پرورش استعدادهای هنری و خلاقیت جبار داشتند. طولی نکشید که این استعدادهای هنری و خلاقیت ها، جبار را به مرحله ای از کمال و دانایی رساند وباعث شد که اندیشمندان و دانشمندان بزرگ دنیا، به تحسین و تکریم او بپردازند.


ادامه مطلب
[ یکشنبه ۲ خرداد۱۳۸۹ ] [ ۱۰:۲ قبل از ظهر ] [ کاظم رضایی ]
[ ]

خواندن با کودکان ناشنوا و کم شنوا

خواندن با کودکان ناشنوا و کم شنوا

کودکان ناشنوا در گرفتن اطلاعات به جای گوش از چشمان خود استفاده می کنند. دشواری ادای واژگان و دشواری همراه کردن نمادهای نوشتاری با صداها، کودک نا شنوا را در ارتباط گیری با متن کتاب و درک مطالب آن با مشکل رو به رو می کند. به همین سبب کودکان ناشنوا بیشتر از مهارت های کافی خواندن بی بهره اند. شماری از کارشناسان بر این باورند که حس بینایی در نبود حس شنوایی می تواند نماد های زبانی را به کودک ناشنوا منتقل کند.

[ یکشنبه ۲ خرداد۱۳۸۹ ] [ ۹:۴۷ قبل از ظهر ] [ کاظم رضایی ]
[ ]

لکنت زبان در کودکان

لكنت زبان عبارت است از تكرار و طولاني شدن اصوات و كلمات كه باعث كاهش رواني كلام مي‏شود و معمولا همراه با وقفه‏ ها و سكوت‏هاي مكرر است.  5درصد كودكان دچار لكنت زبان هستند و معمولا تا سنين نوجواني ادامه پيدا كرده و بيشتر آنها بدون درمان بهبود پيدا مي‏كنند. در پسرها بيشتر از دخترهاست و در سنين  2تا  3/5سالكي بيشترين شيوع را دارد.
ادامه مطلب
[ شنبه ۲۱ فروردین۱۳۸۹ ] [ ۹:۴۵ قبل از ظهر ] [ کاظم رضایی ]
[ ]

چه كنيم تا كودكان ناشنوا بتوانند بخوانند؟

ناشنوایی، به معنای ناتوانی و ضعف در شنیدن است نه در هوش. بیشتر كودكان ناشنوا اشتیاق زیادی به یادگیری مهارت خواندن دارند، زیرا خواندن درهای دنیاهای جدیدی از ناشناخته ها را به روی شان می گشاید.

برخلاف كودكان معمولی كه با شنیدن و به كارگیری آواها، خواندن را می آموزند، كودكان ناشنوا میان واژه ها و شكل مربوط به هر كدام ارتباط برقرار می كنند. پیش از اینكه كودك ناشنوا بتواند خواندن بیاموزد، باید بتواند زبان اشاره و لب خوانی مربوط به هر آوا را یادبگیرد. آموختن این مهارت ها برای یادگیری خواندن بسیار ضروری است .
منابع مورد نیاز :

 • كتاب های تصویری
 • كارت واژ گان
 • مواد آموزش زبان اشاره

گام نخست :
هرچه زودتر آموزش های پیش- خواندن را که كودك ناشنوا برای یادگیری مهارت خواندن در آینده به آن ها نیاز خواهد داشت آغاز كنید، نوپای شنوا،‌ مفاهیم را با بهره گیری از شنیدن تلفظ آواها و واژه ها زودترشناسایی می كند. به كودكتان كمك كنید تا همان مفاهیم و واژه ها را با كمك زبان اشاره و لب خوانی بیاموزد. این اولین گام آموزش مهارت خواندن به كودكان ناشنوا است.

 • گام دوم

مهارت زبان اشاره ی خودتان را نیز در روند آموزش به كودك ناشنوای تان، تقویت کنید و گسترش دهید. زبان اشاره اشكال استانداردی از اشاره ها را به صورت برنامه های استاندارد اشاره با دست، ارائه داده كه یادگیری آن برای كودكان ناشنوا بسیار آسان است. زبان اشاره تان را کامل كنید تا هم به كودك تان آموزش دهید و هم بتوانید با دیگر كودكان ناشنوا كه فرزندتان بعدها در مدرسه با آن ها دوست یا همبازی خواهد شد، ‌ارتباط برقرار كنید.

 • گام سوم

از كتاب های تصویری استفاده كنید تا كودك بتواند میان تصویر و شکل نوشتاری واژه ها ارتباط برقرار كند. كتاب هایی با موضوع جانوران، رنگ ها و شكل ها که دارای شکل نوشتاری هر واژه است، برای خردسالان بسیار مناسب است. از كودك بخواهید نخست به تصویر نگاه كند، ‌بعد به شکل نوشتار كلمه و سپس به لبان شما كه آن واژه را آرام و مشخص بیان می كنید.

 • گام چهارم

 از زبان اشاره برای آموزش نوشتن واژگان کمک بگیرید.كودك ناشنوا باید بتواند میان زبان اشاره ی یك پدیده و شکل نوشتاری آن ارتباط برقرار كند.

 • گام پنجم

برای نشان دادن اینكه هر حرف دارای شكلی منحصر به فرد است، كارت واژه بسیار مناسب است. كودك ناشنوا به سرعت می آموزد چگونه حرف ها را سر جای خود قرار دهد.

 • گام ششم

تفاوت میان حرف های بی صدا و صدادار را با دسته بندی هر حرف در گروه بی صدا یا صدادار مشخص كنید و نشان دهید كه یك حرف صدادار به دنبال یك یا دوحرف بی صدا می آید. در این مرحله، كودك ناشنوا باید با واژگانی همچون"خواهر"، "خواندن"، "خواهش" كه در نوشتن و بیان، خاص هستند، آشنا شود. می توانید هر روز کودک را با یكی از این گروه های خاص آشنا کنید.

 • گام هفتم

توانایی نوشتن واژگان را با افزایش روزانه ی گنجینه ی لغات كودك،‌ بالا ببرید. تكرار و تاكید روی  واژه های كلیدی و به خاطر سپردن آن ها، رمز یادگیری مهارت خواندن برای هر كودك شنوا و ناشنواست. هنگام یاد دادن كلمه های جدید، زمانی را هم برای مرور و یادآوری آموزه های گذشته اختصاص دهید و گنجینه ای از كلمات نوشتاری درست كنید.

[ یکشنبه ۱۵ فروردین۱۳۸۹ ] [ ۸:۱۷ قبل از ظهر ] [ کاظم رضایی ]
[ ]

چگونه با کودکان ناشنوا و کم شنوا ارتباط برقرار کنیم


 • هنگام صحبت با کودکان کم شنوا و نا شنوا از واژه ها و جمله های ساده استفاده کنید. از گزافه گویی و حاشیه پردازی پرهیز کنید.
 • پیش از آغاز صحبت با دست تکان دادن، ضربه زدن به میز و یا لمس کردن شانه های او به آهستگی توجه او را به خود جلب کنید.
 • هنگام صحبت با کودک ناشنوا چهره خود را به سمت او نگه دارید. در صورت امکان صورتتان هم سطح صورت کودک باشد.
 • تا جایی که امکان دارد از نشانه و علائم دیداری استفاده کنید. به هر آن چه درباره ی آن صحبت می کنید با دست اشاره کنید.
 • برای کودک روشن کنید درباره ی چه می خواهید صحبت کنید. اگر موضوع صحبت را تغییر دادید او را آگاه کنید.
 • هنگام صحبت رو به نور بایستید به گونه ای که نور چهره تان را روشن کند.
 • هنگام صحبت ازجمله های کامل استفاده کنید.
 • صحبت کردن گروهی برای کودکان ناشنوا مشکل است. در چنین شرایطی تلاش کنید کودکان یک به یک صحبت کنند و از صحبت کردن همزمان آن ها جلوگیری کنید.
 • چنانچه مطمئن نبودید که کودک سخن شما را فهمیده است از او بخواهید که آن چه را که شما گفته اید تکرار کند.
 • خیلی آهسته و یا با فریاد صحبت نکنید زیرا فرم حرکت  لبتان تغییر می کند و لب خوانی را مشکل می کند.
 • در هنگام صحبت کردن چهره ی خود را به اطراف نچرخانید و راه نروید.
 • مکان های آرام را برای صحبت با کودک انتخاب کنید. سمعک صدای تلویزیون یا ماشین لباسشویی را نیز همراه صدای شما تقویت می کند.
 • هنگام صحبت کردن با کودک ناشنوا از پوشاندن و یا قرار دادن چیزی در دهان پرهیز کنید. خوردن و یا سیگار کشیدن هنگام صحبت با این کودکان ممنوع است.
 • هنگام صحبت کردن با کودکان ناشنوا پشت به پنجره نایستید زیرا سایه چهره شما را می پوشاند و لب خوانی را دشوار می کند.
 • از وادار کردن کودک به لب خوانی برای طولانی مدت خوداری کنید. لب خوانی نیاز به تمرکز زیادی دارد و کودک احساس خستگی خواهد کرد.
 • هرگز به بهانه ی ناتوایی کودک ناشنوا در درک مطلب صحبت را نیمه رها نکنید.  تلاش کنید مطلب را به گونه ی دیگری توضیح دهید، روی کاغذ بنویسید یا اگر تلفن همراه دارید تایپ کنید.
 • به یاد داشته باشید کودکان با مشکلات ناشنوایی با هم متفاوت هستند و مشکلات ناشنوایی دامنه ی گسترده ای، از کم شنوایی تا ناشنوایی مطلق دارد. برخی از کودکان با مشکل شنوایی از زبان اشاره و برخی با لب خوانی استفاده می کنند. گروهی گوش می کنند و گروهی ممکن است صحبت کنند. گروهی نیز از همه ی این روش ها برای برقراری ارتباط استفاده می کنند. همیشه از آن ها بپرسید که کدام روش را برای ارتباط ترجیح می دهند.
[ یکشنبه ۱۵ فروردین۱۳۸۹ ] [ ۸:۱۵ قبل از ظهر ] [ کاظم رضایی ]
[ ]

دیر شکوفایی زبان

دير صحبت كردن كودك  در سن ۱۸ تا ۳۰ ماهگي، مي تواند مشكلات زيادي را به دنبال داشته باشد. به طور كلي عقيده بر اين است كه
 

ادامه مطلب
[ یکشنبه ۱۶ اسفند۱۳۸۸ ] [ ۱۵:۰ بعد از ظهر ] [ کاظم رضایی ]
[ ]